Tetraedr z jasanu

Tetraedr ze dřeva stromu jasanu.

150,00 Kč
Skladem

Jasanový tetraedr: 

Jednoduchý, ale fascinující geometrický tvar


Jasanový tetraedr je nejen krásný a originální dekorační předmět, ale také mocný nástroj pro harmonizaci bioenergie a podporu zdraví. Jeho posvátná geometrie, vycházející z platónských těles, nese v sobě hluboké symbolické významy a otevírá dveře k transformaci a duchovnímu rozvoji. Jedná se o geometrický 3D tvar složený ze 4 stejných trojúhelníkových stěn. Tetraedr je vyroben z kvalitního masivního dřeva, které mu dodává jedinečný vzhled a příjemnou hřejivost.

Vlastnosti:

 • Materiál: masivní dřevo

 • rozměry 8cm

 • Povrchová úprava: napuštěno lněným olejem

 • Vhodný do interiéru

 • Originální a edukativní dekorace

Objednejte si svůj dřevěný tetraedr ještě dnes a ozdobte svůj domov originální a edukativní dekorací!

Původ slova Tetraedr a jeho historie:


Slovo "tetraedr" má původ v řečtině:

 • Tetra (τέτρα) znamená čtyři.

 • Hedron (έδρον) znamená stěna, bok.

tedy doslovně přeloženo, "tetraedr" znamená čtyřstěn.

Historie:

 • První písemné zmínky o tetraedru se nacházejí v dílech starořeckých matematiků, jako byl Thaletos z Milétu a Pythagoras.

 • Řecký filozof Platón (428–348 př. n. l.) se zabýval studiem pravidelných těles a popsal pět základních tvarů, včetně tetraedru, nazývaných dnes Platónská tělesa.

 • V té době se však pravděpodobně jednalo spíše o myšlenkový konstrukt, nikoliv běžně se vyskytující objekt.

 • Později, v díle Eukleida (3. století př. n. l.) s názvem "Základy", je popsána geometrie a konstrukce tetraedru, což naznačuje jeho hlubší matematické zkoumání.

Středověk a renesance:

 • Tetraedr se používal v geometrii a trigonometrii k výpočtu objemů a délek stran.

 • V období renesance se tetraedr objevoval v uměleckých dílech, jako jsou obrazy Leonarda da Vinciho.

Tetraedr dnes:

 • Tetraedrický tvar se používá v konstrukci mnoha staveb, jako jsou mosty a věže, protože je to velmi stabilní tvar.

 • Tetraedr je také důležitý v aerodynamice, protože je to tvar, který má nejmenší odpor vzduchu.

 • Tetraedr hraje důležitou roli v krystalografii, jelikož se objevuje v krystalové struktuře mnoha materiálů.

 • Tetraedr je základem pro konstrukci 3D modelů a simulací.

 • Tetraedr se používá v stereometrii k výpočtu objemu a povrchové plochy různých geometrických útvarů.

 • Tetraedr má také důležitou roli v chemii, kde slouží jako základní model pro popis prostorového uspořádání atomů v určitých molekulách.

 • Diamant: Krystalová struktura diamantu je tvořena tetraedricky uspořádanými atomy uhlíku. Každý atom uhlíku je v centru tetraedru a je obklopen dalšími čtyřmi atomy uhlíku.

 • V tarotu se někdy objevuje karta s motivem tetraedru, která bývá spojována s transformací, změnou a novými začátky.